RegistráciaRegistrácia je možná len pre pozvaných. Pozvania budem posielať na konci júla. V pozvánke bude link na vyplnenie údajov o účasti a výpočte ceny.

Prihlásení a potvrdení (tí čo majú zaplatenú zálohu) účastnící sa potom objavia v zozname prihlásených.

Kapacita postelí na chate je 31. Ak už bude obsadená a naozaj chcete ísť, stále sa hláste. Vo formulári vyberte buď vlastné ubytovanie, alebo jinak. Bude snáď možné ubytovanie v spacáku na zemi a je možné sa ubytovať aj v neďalekom penzióne - pozrite na stránku o ubytovaní. Sledujte novinky.

Pre potvrdenie záujmu je nutné zaplatiť zálohu spočítanú na registrácii do 13. 9. Záloha ešte ukáže kto to myslí vážne a naozaj chce prísť. Možno sa ešte miesto uvoľní. Informácie sú na stránke o platbách.

Pri rozhodovaní o tom kto má nárok na posteľ, alebo už nie, rozhodne kombinácia včasnosti prihlásenie a zaplatenia zálohy. S každým budem problematické ubytovanie diskutovať.


Minifurr nie je akcia poriadaná vo verejnom záujme
, je to stretnutie priateľov v rámci ktorého sa všetci skladajú na zdieľané náklady. Organizátor môže zamietnuť účasť komukoľvek, koho na akcii nechce, bez udania dôvodu. Nežiadúce sú tvory, ktoré sa bavia ubližovaním iným alebo ich chovanie je ostatným obťažujúce.

Prihlásením sa na zraz súhlasíte s poskytnutím vašej emailovej adresy organizátorom zrazu pre potreby organizácie stretnutia. Údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane.