Novinky5. 4. 2020


Spustený nový web.
Registrácia bude otvorená nejako po ČeSFure.
Ďalšie akcie na Polničke v roku 2020 kam prípadne môžete prísť: Dementcon 29.-31.5. a Dementcon II - 16.-18.10.