Cena a platba


Ceny

Základné ubytovanie stojí na noc 200Kč. Con trvá cez 3 noci a tak cena je 600 Kč. Ak chcete prísť na kratšiu dobu, vyplňte to pri registrácii.
Záloha na vstupné je spolu 350 Kč. Zahŕňa náklady na grilovanie, ceny na tombolu a 2 lístky do tomboly. Ak prídete na kratšiu dobu, vyplňte pri registrácii na ktoré dni chcete grilovanie. Vyúčtovanie urobíme v nedeľu pred odchodom.
Na mieste zaplatíte ešte za pivo, ktoré vypijete. Cena vychádza cca 20-25 Kč za jedno pivo.

Záujemcovia o saunu zaplatia 800Kč za pustenie sauny. Cena sa rozpočíta na počet saunujúcich.
Iné spoločné akcie sa rozrátajú na účastníkov individuálne.

Záloha

Zmyslom zálohy je uistiť sa, že prídete. Vyberám ju po predošlých skúsenostiach s nespoľahlivosťou furrikov. Zároveň sa vyselektuje kto naozaj chce prísť. Zaplatenie zálohy, prihlasovanie a odhlasovanie je možné do 15. 9. 2020. Zaplatenie zálohy je záväzná prihláška. Kto nezaplatí do 15. 9., ani sa nedohodne inak, bude vyškrtnutý.
Kto zaplatí zálohu a odhlási sa pred 15. 9., ten dostane zálohu nazad. Záloha toho, kto sa bude chcieť odhlásiť bez závažného dôvodu (choroba, vážna choroba v rodine, živelná udalosť a podobne) po 15. 9. prepadá v prospech všetkých účastníkov, ale vrátim vám peniaze na nevyužité ubytovanie (600 Kč).
Pokiaľ po dohode budete mať iné ubytovanie za inú cenu, vyrovnáme sa na mieste pri prezentácii.

Výška zálohy záleží od vyplnenej registrácie a max je: 950 Kč (38 EUR).

Spôsoby platby:
Z ČR posielajte platby na účet GE MoneyBank 220964055/0600. Variabilný symbol uveďte 303. Do správy uveďte svoj nick. Je možné mi aj platiť osobne.

Zo Slovenska a iného zahraničia
môžete platiť cez PayPal na adresu ravv@volny.cz. V prípade tejto platby ju pošlite ako súkromný prevod a NEUVÁDZAJTE DO POZNÁMKY NIČ, ale pošlite mi email z akej adresy ste platbu poslali. Platba týmto spôsobom je 38 eur + poplatky Paypalu. Na mieste doúčtujeme rozdiely podľa kurzu a skutočne došlej sumy. Ak nemôžete použiť Paypal, ozvite sa mi a riešte zaplatenie zálohy individuálne so mnou. Je možná aj platba medzinárodným prevodom, ale všetky náklady na prevod musíte znášať vy - ČR nie je v eurozóne a tak sa poplatky môžu pohybovať až do 20 eur. V rámci EU použite SEPA platbu.V tomto prípade je IBAN: CZ08 0600 0000 0001 9870 0685 a BIC (SWIFT): AGBACZPP, poplatky OUR.

V prípade akýchkoľvek problémov so včasnou platbou - kontaktujte ma včas.